શ્રી xxxxxxxxx જ્યોતિષ

 

જ્યોતિષ ભુવા તાંત્રિક તથા મોલવીઓથી નિરાશ થયેલ અને વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હોય તે એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લે જેમકે પ્રેમીવશ, ફ્રેન્ડશીપ, ધારેલા વ્યક્તિનું મિલન, સંતાન પ્રાપ્તિ, વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ, જૂની બીમારી ખવડાવેલો, પીવડાવેલો, સગાઈ લગ્નમાં રુકાવટ, વિદેશયોગ, છૂટાછેડા, જન્મ પત્રિકા, કાલસર્પ દોષ, લક્ષ્મીયોગ, વિઝા, ગૃહદોષ, કુંડળીમાં દોષ, ખોટી પરેશાની, વ્યસનમુક્તિ, આડાસંબંધથી પરેશાન, શત્રુનાશ, નજર દ્રષ્ટિ
 ત્રણ દિવસમાં બતાવ્યા વગર દારૂ છોડાવો
કોઈપણ ધર્મના વ્યક્તિ મળી શકે છે 
પ્રેમી પંખીડા ખાસ મળો

 

Contact No. xxxxx xxxxx

Address

Surat